Община Гурково заема територия от 292 кв. км. С население 5 843 души, разпределено неравномерно в 11 населени места. Най-голяма част от него живее в административния център – гр. Гурково – 3 169 жители.

Новини

СЪОБЩЕНИЕ

10 МАЙ 2021

съобщение

Архив

СЪОБЩЕНИЕ

29 АПР 2021

съобщение

СЪОБЩЕНИЕ

01 АПР 2021

съобщение

СЪОБЩЕНИЕ

01 АПР 2021

съобщение

МЕНЮ